PRODUCT

Food Microbiology Testing Food Media Preparation

Food Media Preparation

Food Media Preparation

ลดขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เตรียมตัวอย่างที่ต้องการทดสอบประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของคุณ ด้วยการลดพื้นที่ในการเตรียมตัวอย่าง กับ space-saving, easy-to-use irradiated media bags 

FitBag Enrichment Media

ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บและเวลาในการเตรียมอาหารด้วย Ready-to-rehydrate Thermo Scientific ™ FitBag ™ Enrichment Media อาหารเลี้ยงเชื้อในรูปแบบผง ใช้งานง่ายเพียงแค่เติมน้ำที่ผ่านการ deionized จากนั้นดันส่วนน้ำเพื่อผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ ใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถใ้ชงานได้แล้ว

 

QuickBag Enrichment Media

ลดขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในระหว่างการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย Thermo Scientific ™ QuickBag ™ Media อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการชั่งน้ำหนักแยกส่วนมากับส่วนของน้ำ เพียงแค่ดันส่วนน้ำผสมให้เข้ากันกับส่วนอาหารก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

Dry-Bags Enrichment Media

เตรียม Enrichment Media ปริมาณมากได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นด้วย Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Media ขนาด 20 ลิตร โดยเติมข้ำที่ผ่านการ deionized และผสมให้เข้ากัน เพียงเท่านี้อาหารเลี้ยงเชื้อก็พร้อมใช้งานแล้ว