NEWS & EVENTS
Food Microbiology Contest

Food Microbiology Contest


01 Jun 18

จบแล้วนะคะ สำหรับ Food Microbiology Contest #4

การแข่งขันเฟ้นหานักจุลชีววิทยาอาหารมืออาชีพ ✍️ การแข่งขันตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหารที่ทาง Clinag และ Thermo Fisher Scientific ร่วมกับนิตยสาร Innolab จัดขึ้น

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นักจุลชีววิทยาอาหาร ที่ได้รับรางวัล รวมถึงขอขอบคุณนักจุลชีววิทยาอาหารทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

แล้วพบกับกิจกรรม Food Microbiology Contest ครั้งต่อไปในปีหน้านะคะ 💚 #Clinag