NEWS & EVENTS
ตัวห่างไกล แต่ความห่วงใยไม่ห่างกัน

ตัวห่างไกล แต่ความห่วงใยไม่ห่างกัน


01 Jun 18

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดโอกาสการแพร่เชื้อ Covid-19 ทาง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ ได้จัดกิจกรรมส่งความห่วงใยไปถึงลูกค้า แทนการเข้าเยียมเยียนเนื่องจากภาวะกรแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยทางห้างฯได้จัดส่ง สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าของทางห้างฯ